firmabil01

Velkommen til Virkestransport Øst

Siden mars 1988 har VTØ sørget for logistikken ut fra skogen i Hedmark. Norges Lastebileierforbund satt i førersetet med stiftelsen av virkestransportselskapene i Norge for å bedre organiseringen av tømmertransportene. En rekke selskaper ble etablert – herunder også VTØ. De første årene hold VTØ til i NLFs lokaler på Hamar.

Siste nytt

Her vil du finne nyheter og nyttige oppdateringer om oss og det som påvirker aktiviteten vår i skog og på veg.

Siste nytt; VTØ med ny hjemmeside i oktober 2014. Denne vil etterhver gi våre kunder nyttig og oppdatert informasjon.